Du får lov att använda övervakningskamera och dold kamera i ditt hem!

Du får lov att använda övervakningskamera och dold kamera i ditt hem!

Fråga:

Omfattas privatpersoners kameror av kameraövervakningslagen?

Svar:

Det beror på. När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland omfattas av det så kallade privatundantaget i kameraövervakningslagen. I sådana fall behöver privatpersonen inte ta hänsyn till reglerna i kameraövervakningslagen. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock
 1. att kameran inte fångar en plats dit allmänheten har tillträde
 2. att du övervakar i egenskap av privatperson, och
 3. att övervakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.
För att kunna bedöma om övervakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kameraövervakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om privatpersonen har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på Internet, omfattas kameran av reglerna i kameraövervakningslagen.

 

Kameraövervakningslagen

 

 

 

 • LEVERANSTID
  Beställning måndag-fredag innan 15:30 skickas samma dag. Beställning fredag efter 15:30, lördag och söndag skickas måndag. Vid röd dag skickas beställningen nästkommande vardag. Leveranstiden är oftast 1 dag och 2 dagar till norra delarna av Sverige.

  -----------------------------------

  DISKRET FÖRSÄNDELSE
  Vänligen lämna kommentar i kassan om ni vill ha annan avsändare eller att vi skickar utan produktförpackning. Paketen kommer alltid i vanlig vit vadderad påse.

  -----------------------------------

  STORA FÖRETAG, MYNDIGHETER & KOMMUNER
  Som inte kan betala via vår betaltjänst får kontakta oss för manuell faktura alt. e-faktura

  -----------------------------------

Nyheter

Extrapriser

Populära inlägg