Därför bör företag välja Lawmate

Därför bör företag välja Lawmate
Ett företag ställer ofta högre krav och behovet att allt fungerar som det ska är större, företag förlorar varje år många miljarder i svinn och stöld.  
En dold kamera kan snabbt hjälpa till att komma till rätta med problemet.
 
Lawmate är ett företag från Taiwan som specialiserat sig på produkter inom dold övervakning och är känd över hela världen. Deras kroppskameror används flitigt av polis, journalister och myndigheter världen över. 

 

Anledningar:  
1. Bra kvalité, användarvänlig och Lawmate själva har alltid företagen i tankarna när dom tar fram nya produkter och funktioner
2. Väljer kamerasensor med omsorg och väger av bildkvalité, ljuskänslighet och bred på bilden för bästa resultat för olika rum och omgivningar
3. Företag som ska samla bevis behöver en felfri inspelning så man inte missar viktiga och snabba händelser. Med Lawmate får du en stabil inspelning utan att det hackar oavsett om WiFi är aktiverat eller inte
4. Bra bild när du spelar upp på dator. De flesta av våra dolda trådlösa kameror är gjorda för uppspelning på mobiltelefon och video på dator blir inte lika skarp
 
 

Lawmate DVR/WiFi kameror kan användas på 3 sätt: 

1. Som inspelningskamera, så fort man startar kameran startar inspelning antingen kontinuerlig eller rörelseaktiverad. WiFi kan vara avstängd. 

2. Direktansluten till mobil kan vara bra när man vill ha snabb och tillfällig koll. I detta läge kan du även snabbt ladda ner inspelningar på avstånd utan att behöva röra kameran.

Detta läge är t.ex när ni förväntar att det ska ske en stöld, är i närheten och behöver kunna slå till fort

3. Routeranslutning om ni behöver komma åt kameran även utanför företaget eller alltid kunna se live från en mobil eller surfplatta. Tänk på att både mobil eller surfplatta måste vara ansluten till samma nätverk för att kunna ladda ner videoinspelningar och bilder.

Detta läge är t.ex när ni övervakar låst utrymme, ni får en push notis direkt när någon går in i rummet. 

 

 

Våra Lawmate kameror

 

 

Observera reglerna kring kameraövervakning på företag: 
Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Gör en intresseavvägning

Dataskyddsförordningen innebär bland annat att ni som ska kamerabevaka måste veta varför ni kamerabevakar och måste kunna koppla kamerabevakningen till en rättslig grund i dataskyddsförordningen. Den vanligaste rättsliga grunden för privata verksamheter kommer att vara intresseavvägning. Det betyder att ni ska väga era egna behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Ni måste göra den bedömningen innan ni inleder kamerabevakningen. Kom ihåg att ni också måste ha ett så kallat berättigat intresse för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att förebygga och utreda brott. Om länsstyrelsen tidigare har gett ett kameratillstånd så talar det för att den intresseavvägning som gjordes då kommer att stå sig även om tillståndet har upphört.

 

För mer information om regler kring kameraövervakning på företag: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kameraovervakningslagen/

 

 

 

 • LEVERANSTID
  Beställning måndag-fredag innan 15:30 skickas samma dag. Beställning fredag efter 15:30, lördag och söndag skickas måndag. Vid röd dag skickas beställningen nästkommande vardag. Leveranstiden är oftast 1 dag och 2 dagar till norra delarna av Sverige.

  -----------------------------------

  DISKRET FÖRSÄNDELSE
  Vänligen lämna kommentar i kassan om ni vill ha annan avsändare eller att vi skickar utan produktförpackning. Paketen kommer alltid i vanlig vit vadderad påse.

  -----------------------------------

  STORA FÖRETAG, MYNDIGHETER & KOMMUNER
  Som inte kan betala via vår betaltjänst får kontakta oss för manuell faktura alt. e-faktura

  -----------------------------------

Nyheter

Extrapriser

Populära inlägg